logo

facebook

Защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

1. Информация за администратора на лични данни. 

ПроСайн ЕООД е администратор на лични данни и се придържа към принципите на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и местното законодателство. Компанията се стреми да осигури максимална прозрачност за това, защо са й нужни Вашите данни и как се съхраняват те. 
ПроСайн ЕООД зачита правото на лична неприкосновеност на всички физически лица. Независимо дали сте възложител на услугите, които предлага, или само се ползвате от тях, Вие попадате под закрилата на тази Политика за поверителност. Тя предоставя информация за начина, по който ПроСайн ЕООД обработва Вашите лични данни, независимо дали сте наш клиент, потребител на нашите уебсайтове или контрагент. 

2. Как да се свържете с нас? 

Ако имате въпроси относно тази Политика, искате да упражните някое от Вашите права, или подозирате, че Вашите лични данни може да се обработват в нарушение на закона или Вашите желания, можете да се свържете с нас на следните контакти: 

ПроСайн ЕООД
ул. "
Акад. Йордан Трифонов", бл.6, вх.А
София, 1700

Телефон: +359 2 862
19 22

Електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

3. Каква информация събираме за Вас? 

ПроСайн ЕООД обработва основно лични данни, които Вие като наш клиент ни предоставяте доброволно в хода на бизнес отношенията ни, или като се регистрирате на някой от нашите уебсайтове. Също така можем да получим и информация, съдържаща Вашите лични данни, и от нашите бизнес партньори във веригата на доставки или от публични регистри. 

Личните данни, които събираме за Вас са: 

Име, телефон, електронна поща, адрес на доставка – при офериране и изпълнение на
поръчките за стоки и услуги

 • Име, месторабота, длъжност – при комуникация по телефон; 
 • Име, фамилия, електронна поща, месторабота, телефон за връзка, адрес за доставка – при попълване на контактната ни форма на уебсайтаwww.prosign.bg.
 • Електронна поща – когато изпращате запитване за стока или услуга през уебсайта ни, при абонамент за получаване на известия по електронна поща, и като контакт за получаване на промоционални и информационни материали; 
 • Име, фамилия, електронна поща, фирма на служителите на нашите доставчици – във връзка с комуникация относно заявки и доставки; 
 • видеозапис - при посещение на сгради на дружеството;

Без да ни предоставите описаните лични данни, ние няма да можем да изпълним услугите, които очаквате от нас. 

4. Защо са ни нужни Вашите данни? 

ПроСайн ЕООД обработва Вашите лични данни единствено за следните цели: 

1.    Обслужване на запитвания и заявки/договори за предоставяните от дружеството услуги или за доставки на стоки и услуги за нуждите на дружеството, както и отношенията, които възникват по този повод; 

2.    Предоставяне на персонализирано обслужване, според Вашите нужди;

В тези случаи, ние обработваме Вашите личните данни за изпълнение на търговски сделки за предоставяне на стоки, услуги, както и за предприемане на стъпки по сключването на договор, съгласно чл. 6, ал.1 б. b) от Регламент (ЕС) 2016/679. 

Другите цели, за които обработваме Вашите данни са: 

1.    Предоставяне на маркетингови и рекламни материали, промоционални предложения; информация относно нови продукти и събития; 

2.    Административни и статистически цели като проучвания относно клиентското обслужване; 


В тези случаи обработваме Вашите данните на основание Вашето предварително съгласие, което можете да оттеглите по всяко време, като заявите желание за отказ на мейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. 

5. Какво правим със събраните лични данни? 

ПроСайн ЕООД обработва личните Ви данни чрез електронни средства за записване и съхраняване на информация или чрез поддържане на хартиен носител. Всички електронни и хартиени носители, съдържащи лични данни са защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията за предотвратяване на случайно или умишлено унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. 

Вашите лични данни в електронна форма се съхраняват от
ПроСайн ЕООД на територията на Република България на сървъри с ограничен достъп, разположени в охраняем обект, чийто мерки за сигурност подлежат на текуща проверка. Сървърите са защитени с антивирусен софтуер.

ПроСайн ЕООД съхранява Ваши лични данни в електронна форма и на облачни системи нa надеждни доставчици. Сървърите на тези компании могат да бъдат разположени, в рамките на ЕС , в държави за които има Решение за на Eвропейската комисия относно адекватното ниво на защитата, но и в държави за които, няма такова решение. Гаранциите за Вашата защита в последния случай са осигурени съобразно обвързващи фирмени правила на тези компании. Ако желаете да разберете при кои доставчици се съхраняват Ваши данни, можете да се възползвате от правото си по точка 2 от частта "Какви са Вашите права". 

Във връзка с изпълнението на договорите за
доставка на стоки и оборудване, ПроСайн ЕООД предоставя Ваши лични данни на трети лица, само ако е необходима информация на компаниите, произвели стоката или оборудването и на дружествата, ангажирани с логистиката им по силата на договорни отношения с ПроСайн. ПроСайн има ангажимент да предоставя данните Ви само на лица, обвързани с договори, съдържащи стандартни одобрени от Европейската комисия клаузи за защита на личните данни, освен ако това не е препятствие за изпълнението на заявената от Вас услуга (напр. при повечето държави, базирани в Азия защитата на личните данни не е еквивалентна на европейската). 

При определени случаи може да възникне задължение да предоставим информация на компетентните държавни органи, с което по закон сме длъжни да се съобразим.

Ние не предоставяме Вашата информация на трети лица, за да бъде използвана от тях за маркетингови цели. 


6. Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни? 

Съхраняваме данните Ви за срока, указан в приложимите нормативни изисквания. Ако няма указан такъв срок, данните Ви ще бъдат унищожени, след изпълнение на целите, за които са били събрани. 
Видеозаписите се съхраняват в срок от 30 дни. 

7. Какви са Вашите права?

 • Да бъдете информирани във връзка с обработването на личните Ви данни; 
 • Да искате достъп до тях; 
 • Да искате коригирането им, ако са неточни; 
 • Да искате заличаването им; 
 • Да искате блокирането им (ограничаване на обработването им); 
 • Да искате да прехвърлим личните Ви данни на друго лице; 
 • Да възразите срещу обработването на Ваши лични данни;
 • Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нас на публикуваните на уеб страницата ни www.prosign.bg контакти. 


Ако считате, че Вашите права във връзка със защитата на лични данни са нарушени, имате право да сезирате компетентния съд, както и Комисията за защита на личните данни на адрес София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2,тел. 02/91-53-518, електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., интернет страница: www.cpdp.bg